Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "trong quản lý đất đai "

57 kết quả được tìm thấy
12/2016/HCST - 5 năm trước Quận 1 - Hồ Chí Minh ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI ...
03/2018/HCPT - 3 năm trước Quảng Nam ... CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 10-8-2018, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm công...
58/2018/HCPT - 3 năm trước ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI  Ngày 29 tháng 03 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
25/2017/HC-ST - 4 năm trước Đăk Lăk ... TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI  ...
58/2017/HC-ST - 4 năm trước Quảng Nam ... CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét...
506/2019/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
245/2020/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
05/2017/HC-ST - 4 năm trước Quảng Trị ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét...
19/2013/HC-ST - 8 năm trước Vĩnh Long ... HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI ...
11/2017/HC-ST - 4 năm trước Bắc Giang ... ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Trong ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án...
13/2019/HCST - 2 năm trước Quảng Nam ... CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
08/2017/HC-ST - 4 năm trước Bắc Giang ... ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Trong ngày 07 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án...
04/2017/HC-ST - 4 năm trước Bắc Giang ... GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Trong ngày 13 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân...
11/2016/HC-ST - 5 năm trước Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh ...05/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI THU HỒI ĐẤT ...
1199/2018/HC-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI THU HỒI ĐẤT Trong các ngày 19 và 26 tháng 12 năm 2018...
01/2021/HC-PT - 8 tháng trước Nam Định ... HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 26 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Toà án...
01/2020/HC-ST - 1 năm trước Huyện Hải Hậu - Nam Định ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN ĐẤT ĐAI     ...