Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tranh chấp hành chính "

31 kết quả được tìm thấy
01/2003/HĐTP-HC - 17 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO QUYẾT ĐỊNH 01/2003/HĐTP-HC NGÀY 26/02/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH...
08/HCST - 18 năm trước Đăk Lăk ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK BẢN ÁN 08/HCST NGÀY 18/12/2001 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH...
08/2002/HCPT - 18 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 08/2002/HCPT NGÀY 30/09/2002 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP...
02/2004/HĐTP-HC - 16 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO QUYẾT ĐỊNH 02/2004/HĐTP-HC NGÀY 27/03/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH...
03/2003/HĐTP-HC - 17 năm trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  QUYẾT ĐỊNH 03/2003/HĐTP-HC NGÀY 27/08/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH...