Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "thực hiện hành vi "

74 kết quả được tìm thấy
02/2021/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Cái Bè - Tiền Giang ... GIAO CẤU VÀ THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày...
41/2017/HSST - 3 năm trước Quảng Trị ... THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ  Ngày 27...