Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi"

8 kết quả được tìm thấy
140/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Sông Mã - Sơn La ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 02 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
29/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện D xét xử...
57/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Mường La - Sơn La ... TÌNH DỤC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
05/2018/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 08 tháng 8 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
78/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Mường La - Sơn La ... DỤC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
50/2019/HSST - 1 năm trước Thành phố Long Xuyên - An Giang ... GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 10...