Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "tội gây rối trật tự công cộng"

93 kết quả được tìm thấy
64/2023/HS-PT - 5 tháng trước Khánh Hoà ... Nguyễn Huỳnh Đức V. Xử phạt: Nguyễn Huỳnh Đức V 01 (một) năm tù về tộiGây rối trật tự công cộng...
413/2023/HS-PT - 5 tháng trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
80/2023/HS-PT - 6 tháng trước Hải Phòng ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BG BẢN ÁN 80/2023/HS-PT NGÀY 24/05/2023 VỀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG...
03/2023/HS-ST - 9 tháng trước Đồng Tháp ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BẢN ÁN 03/2023/HS-ST NGÀY 02/03/2023 VỀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ...
09/2023/HS-ST - 10 tháng trước Quận Kiến An - Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TY, TỈNH BG BẢN ÁN 09/2023/HS-ST NGÀY 19/01/2023 VỀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ...
66/2022/HSST - 1 năm trước Thành phố Chí Linh - Hải Dương ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 22/7/2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh...
22/2022/HS-ST - 1 năm trước Vĩnh Long ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG BẢN ÁN 22/2022/HS-ST NGÀY 20/07/2022 VỀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ...
35/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá ... tháng về tội Gây rối trật tự công cộng; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/02/2022. Hiện...
35/2022/HSST - 1 năm trước Huyện Trực Ninh - Nam Định ... Nguyễn Văn T phạm tộiGây rối trật tự công cộng”. Căn cứ khoản 1 Điều 318, Điểm i, s Khoản 1 Điều...