Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tỉnh Phú Yên"

1194 kết quả được tìm thấy
03/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Sơn Hòa - Phú Yên ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 03/2018/HSST NGÀY 08/02/2018 VỀ TRỘM CẮP...
37/2019/HSST - 1 năm trước Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN  BẢN ÁN 37/2019/HSST NGÀY 17/07/2019 VỀ TỘI...
26/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tuy An - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 26/2018/HS-ST NGÀY 23/11/2018 VỀ TỘI CỐ Ý...
04/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Đông Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 04/2018/HSST NGÀY 14/03/2018 VỀ TỘI...
14/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Tây Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 14/2018/HSST NGÀY 02/11/2018 VỀ TỘI GIAO...
31/2019/DS-PT - 1 năm trước ... dân tỉnh Phú Yên bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 189/2019/QĐ...
04/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Tuy An - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 04/2019/HSST NGÀY 15/03/2019 VỀ TỘI TRỘM...
06/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Phú Hoà - Phú Yên ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 06/2018/HS-ST NGÀY 02/03/2018 VỀ TỘI...
24/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Phú Hoà - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 24/2018/HS-ST NGÀY 09/11/2018 VỀ TỘI CHỐNG NGƯỜI...
45/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Đông Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 45/2017/HSST NGÀY 28/09/2017 VỀ TỘI CỐ Ý...
66/2018/HS-PT - 2 năm trước Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 66/2018/HS-PT NGÀY 01/08/2018 VỀ TỘI CHỨA MẠI DÂM...
03/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Đông Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 03/2019/HSST NGÀY 20/02/2019 VỀ TỘI VI...
11/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Đông Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 11/2019/HSST NGÀY 31/05/2019 VỀ TỘI...
36/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Tuy An - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 36/2017/DS-ST NGÀY 19/09/2017 VỀ YÊU CẦU...
75/2018/HS-PT - 2 năm trước Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 75/2018/HS-PT NGÀY 18/09/2018 VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG...
05/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Sông Hinh - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 05/2018/HS-ST NGÀY 07/02/2018 VỀ TỘI CỐ...
76/2018/HSST - 1 năm trước Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 76/2018/HSST NGÀY 30/11/2018 VỀ TỘI...
02/2019/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 02/2019/HNGĐ-ST NGÀY 11/01/2019 VỀ...
40/2019/DSST - Huyện Đông Hòa - Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 40/2019/DSST NGÀY 27/11/2019 VỀ TRANH...