Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tàng trữ ma túy"

2612 kết quả được tìm thấy
45/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phước Long - Bình Phước ... Methamaphetamin, trọng lượng: 0,9697 gam loại Methamaphetamin. Lê Quang V ý thức được hành vi tàng trữ ma túy...
124/2018/HSST - 2 năm trước Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
247/2017/HSST - 3 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
68/2018/HSST - 2 năm trước Thành phố Thái Bình - Thái Bình
42/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
50/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phước Long - Bình Phước ... Methamaphetamin, trọng lượng: 0,5396 gam. Nguyễn Quang Đ ý thức được hành vi tàng trữ ma túy là vi phạm pháp...
191/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
73/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
47/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Đô Lương - Nghệ An ... vi tàng trữ Hêrôin. Trần Văn N khai nhận mục đích tàng trữ ma túy để sử dụng. Tại cơ quan điều...
183/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
158/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
141/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
90/2020/HS-ST - 6 tháng trước Thành phố Nam Định - Nam Định
98/2020/HS-ST - 6 tháng trước Thành phố Nam Định - Nam Định
105/2020/HS-ST - 6 tháng trước Thành phố Nam Định - Nam Định
58/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Thái Bình - Thái Bình ... tàng trữ ma túy để sử dụng cho bản thân nên không áp dụng hình phạt tiền. * Về xử lý vật...