Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tài liệu giả của cơ quan"

304 kết quả được tìm thấy
58/2020/HSST - 1 năm trước Huyện Thanh Chương - Nghệ An ... TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN Ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
19/2021/HS-ST - 10 tháng trước Thành phố Cà Mau - Cà Mau ... DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN ...
06/2021/HS-ST - 11 tháng trước Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh ... TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN Ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành...
32/2021/HS-PT - 7 tháng trước Cà Mau ... Đình H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của quan, tổ chức. Võ Phương...
144/2020/HS-ST - 11 tháng trước Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh ... TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN Trong ngày 18 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
91/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi ... SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN TỔ CHỨC Trong các ngày 29 và ngày 30 tháng 11 năm 2019 tại trụ...
114/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu ... TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 03 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
05/2020/HSST - 1 năm trước Quận Hồng Bàng - Hải Phòng ... TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 08 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân...
13/2021/HSST - 10 tháng trước Huyện Tĩnh Gia (cũ) - Thanh Hoá ... TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Trong ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường xét...
01/2021/HSST - 10 tháng trước Thành phố Đông Hà - Quảng Trị ... SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân...
143/2020/HSST - 1 năm trước Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên ...05/2020 VỀ TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 14 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Tòa...
27/2021/HSST - 6 tháng trước Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng ... DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN TỔ CHỨC Ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại Hội trường Tòa án nhân dân...
586/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên ...11/2019 VỀ TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 07 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Tòa...
321/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Thuận An - Bình Dương ... SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
64/2020/HSST - 1 năm trước Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc ... DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC ...
94/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang ... TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 28/9/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện...
80/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Phú Lương - Thái Nguyên ... TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân...
07/2019/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà ... SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA QUAN, TỔ CHỨC Ngày 09 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân...