Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "sử dụng trái phép chất ma túy"

107 kết quả được tìm thấy
37/2017/HSST - 3 năm trước Quận Hồng Bàng - Hải Phòng ... CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY ...
21/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng ...03/2018 VỀ TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Ngày 21 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân...
47/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Kiến Xương - Thái Bình ... TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY ...
26/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Kim Thành - Hải Dương ... CHỨA CHẤP SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
01/2020/HS-PT - 9 tháng trước Thái Bình ....Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Tiến H phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 2.Về...
61/2018/HS-ST - 2 năm trước Thanh Hoá ... TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY ...
233/2019/HS-PT - 1 năm trước ... tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Áp dụng: Điểm a khoản 3 Điều 255; các điểm b, s...
32/2018/HS-ST - 2 năm trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng ...05/2018 VỀ TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
59/2018/HS-ST - 2 năm trước Hải Phòng ... chức sử dụng ma túy cụ thể như sau: 1. Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip...
18/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hải Hà - Quảng Ninh ... CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải...
74/2019/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Vũ Thư - Thái Bình ... SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện V...
16/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng ...03/2018 VỀ TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Ngày 06 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân...
95/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hoá ... TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY ...
134/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hoá ... TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY ...