Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "quyền sở hữu trí tuệ"

63 kết quả được tìm thấy
54/2023/KDTM-PT - 5 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở, Tòa...
44/2023/KDTM-PT - 6 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
01/2023/KDTM-ST - 9 tháng trước Đăk Lăk ... Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2023/QĐXXST – KDTM...
39/2022/KDTM-PT - 1 năm trước ... về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Nghị định 105); - Việc xác...
12/2022/KDTM-PT - 1 năm trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành...
31/2021/KDTM-ST - 2 năm trước Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng ... 1163566864 ngày 11/8/2014 4 Quyền sở hữu trí tuệ của công ty CP...
04/2021/KDTM-ST - 2 năm trước Bình Dương ...-KDTM ngày 02 tháng 6 năm 2020 về việc: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”. Theo Quyết định đưa vụ án ra...