Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "quyền sở hữu công nghiệp"

12 kết quả được tìm thấy
459/2020/HS-ST - 2 năm trước Hà Nội ...: “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo điểm đ khoản 2 Điều 226 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại...
146/2019/HS-ST - 3 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ... XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân...
09/2006/DSST - 16 năm trước Bình Định ... SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ...
52/2006/DSPT - 16 năm trước ... ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ...
80/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Thuận An - Bình Dương ... TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành...
17/HCST - 18 năm trước Hồ Chí Minh ... CHÍNH KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ...
11/HCST - 18 năm trước Hồ Chí Minh ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ...