Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "quyết định hành chính cá biệt"

141 kết quả được tìm thấy
163/2021/DS-PT - 9 tháng trước ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT Ngày 14 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án...
06/2017/DSST - 4 năm trước Nghệ An ... ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT Trong ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân...
14/2021/DS-ST - 11 tháng trước Nghệ An ... GIÁ TÀI SẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT Trong các ngày 28 và 30 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở...
133/2018/HC-PT - 4 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 15 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở...
177/2019/DS-PT - 4 năm trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT Ngày 17 tháng 5 năm 2018...
20/2019/DS-ST - 2 năm trước Đồng Nai ... DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT Ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa...
66/2019/DS-PT - 3 năm trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT Vào ngày 19 tháng 6 năm 2019 tại Trụ sở...
281/2018/DS-PT - 3 năm trước ... SẢN THỪA KẾ VÀ YÊU CẦU HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT Ngày 13 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở...
28/2017/DS-ST - 4 năm trước Ninh Thuận ... DỤNG ĐẤT, HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BIỆT, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...