Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "quan hệ tình dục"

1186 kết quả được tìm thấy
12/2021/HSST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Hậu Giang ... THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 16 tháng 3...
51/2021/HSST - 7 tháng trước Huyện Yên Mô - Ninh Bình ... GIAO CẤU, THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày...
98/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu ...05/2020 VỀ TỘI THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 22...
50/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Long Xuyên - An Giang ... GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 10...
03/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng ... GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 19...
103/2020/HSST - 1 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ... THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Hôm nay, ngày 12...
121/2020/HS-ST - 1 năm trước Quận Ninh Kiều - Cần Thơ ... CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày...
493/2018/HS-ST - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI ...
287/2019/HS-PT - 3 năm trước ... HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 20...
02/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cái Bè - Tiền Giang ... GIAO CẤU VÀ THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày...
53/2020/HS-ST - 2 năm trước Quận Ninh Kiều - Cần Thơ ... CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04...
Bản án về tội hiếp dâm về 68/2017/HSPT 04/08/2017
Hình sự
Phúc thẩm
68/2017/HSPT - 4 năm trước Bắc Giang