Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "quản lý nhà nước"

1153 kết quả được tìm thấy
02/2017/HC-ST - 2 năm trước Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI  ...
307/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 19 tháng 10 năm 2017...
220/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 28 tháng 8 năm 2017...
02/2016/HC-ST - 3 năm trước Sóc Trăng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI   ...
349/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 24 tháng 11 năm 2017...
1177/2016/HC-ST - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
20/2018/HC-ST - 1 năm trước Lâm Đồng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 30 tháng 7 năm 2018; tại trụ sở Tòa án nhân dân...
21/2017/HC-ST - 2 năm trước Sóc Trăng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án...
26/2017/HC-ST - 2 năm trước Lâm Đồng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án...
31/2017/HC-ST - 2 năm trước Lâm Đồng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án...
07/2018/HC-PT - 1 năm trước Bình Phước ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC CHỨNG THỰC Trong các ngày 24 và 26 tháng 9 năm 2018...
06/2019/HC-ST - 1 năm trước Lâm Đồng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 19 tháng 04 năm 2019; tại trụ sở Tòa...
12/2019/HC-ST - 1 năm trước Lâm Đồng ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 11 tháng 6 năm 2019; tại trụ sở Tòa...
11/2019/HC-ST - 1 năm trước Lâm Đồng ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI Ngày 28 tháng 5 năm 2019; tại trụ sở Tòa án...
303/2019/HC-PT - 1 năm trước ...05/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH Ngày 22 tháng 5...
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Lộc Ninh - Bình Phước ... KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC CHỨNG THỰC ...