Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "phương tiện giao thông"

130 kết quả được tìm thấy
21/2018/HS-PT - 3 năm trước Đồng Nai ... ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
21/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hải Lăng - Quảng Trị ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại Trụ...
29/2020/HS-PT - 1 năm trước Tiền Giang ... ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Trong các ngày 29 tháng 02 và 02 tháng 3 năm 2020, tại...
180/2019/HS-PT - 1 năm trước Bình Dương ... ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
09/2018/HS-ST - 3 năm trước Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  Trong ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại...
51a/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh ...11/2019 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 22 tháng 11 năm 2019...
265/HSST - 17 năm trước Quảng Ninh ... TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ...
374/2017/HSPT - 3 năm trước Đồng Tháp ... CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KHÔNG ĐẢM BẢO AN TÒAN Ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án...
50/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp ... GIAO CHO NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY Ngày 29 tháng 11...
85/2017/HSST - 3 năm trước Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh ... GIAO CHO NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 22 tháng 11 năm...
269/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN ...
605/2017/HS-PT - 3 năm trước ... TỘI GIAO CHO NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 21...
338/HSST - 17 năm trước Đồng Nai ... THIẾT HÙNG PHẠM TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ...
06/2020/HS-PT - 1 năm trước Đồng Nai ... CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN Ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở...