Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "pháo hoa nổ"

510 kết quả được tìm thấy
04/2023/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hải Hà - Quảng Ninh ...: Trước khi bị bắt hai ngày, Bùi Anh Q nảy sinh ý định mua pháo hoa nổ về để bán kiếm lời, Q liên lạc với...
65/2023/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tiên Du - Bắc Ninh ... 0,049 kg; là pháo nổ. Như vậy, tổng 0,929 kg pháo nổ; 8,15kg pháo hoa nổ”. Vật chứng thu...
02/2023/HS-ST - 1 năm trước Ninh Bình ..., loại pháo nổ (còn được gọi là pháo hoa nổ). Khối lượng của 10 hộp pháo nổ trong mẫu ký hiệu M1 là...
03/2023/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đa Krông - Quảng Trị ... pháo hoa nổ. Khối lượng 5.8kg. Cáo trạng số 27/CT – VKSĐKR ngày 29/11/2022, Công văn số 398/CV...
03/2023/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị ... hiệu CH1 gửi đến giám định là pháo hoa nổ, Khối lượng: 7,35kg. Tại bản cáo trạng số: 02/CT...
08/2023/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lý Nhân - Hà Nam ...: “Mẫu ký hiệu A là pháo nổ (loại pháo hoa nổ), tổng khối lượng là 7,884 kg (bảy phẩy tám trăm tám mươi...
105/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Trực Ninh - Nam Định .... Mẫu vật ký hiệu P2 là pháo nổ (loại pháo hoa nổ), tổng khối lượng là 2,645 kg. Tổng khối lượng...