Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "phá hoại "

71 kết quả được tìm thấy
10/2019/HS-ST - 3 năm trước Gia Lai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BẢN ÁN 10/2019/HS-ST NGÀY 15/03/2019 VỀ TỘI PHÁ HOẠI CHÍNH...
11/2021/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi ... tiền trên diện tích 5.506m2 rừng bị phá hoại  là: 116.600.000 đồng. Bản cáo trạng số: 12/CT...
24/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Đam Rông - Lâm Đồng
43/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Phù Mỹ - Bình Định