Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "nhà nước đang quản lý"

35 kết quả được tìm thấy
307/2023/HC-PT - 4 tháng trước ... nước đang quản . Tuy nhiên trong quá trình làm việc hộ ông T, ông H không cung cấp được cơ sở...
227/2022/HC-PT - 1 năm trước ... quyển số 2, trang số 93 do Nhà nước đang quản . - Khu vực Gò T gồm 2 thửa (thửa thứ 1 diện tích 1...
45/2022/DS-PT - 1 năm trước Kiên Giang ... kiện, phần đất tranh chấp NLQ1 đã hiến cho Nhà nước và phần đất này Nhà nước đang quản . Người...
174/2021/HC-PT - 2 năm trước ... nhà nước đang quản , tài sản trên đất đang thuộc sở hữu của Nhà nước. Việc cấp Giấy CNQSDĐ cho...