Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"

170 kết quả được tìm thấy
10/2022/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Thái Bình - Thái Bình ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27 tháng 01 năm 2022, tại phòng xét xử hình...
05/2022/HS-ST - 2 năm trước Huyện Phú Hoà - Phú Yên ... VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân...
08/2022/HSST - 2 năm trước Huyện Phú Lương - Thái Nguyên ... VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án...
07/2022/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 19 tháng 01 năm 2022, tại Trụ sở Tòa...
07/2022/HS-ST - 2 năm trước Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà...
05/2022/HS-ST - 2 năm trước Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 12 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà...
01/2022/HS-ST - 2 năm trước Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI  Ngày 11 tháng 01 năm 2022; tại trụ sở Tòa...
89/2021/HS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 13 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Sóc...
05/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi ...12/2021 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở...
03/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tây Sơn - Bình Định ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 18 tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở Tòa...
142/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Chương Mỹ - Hà Nội ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
44/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 9 năm 2021; tại trụ sở Tòa...