Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "mua bán căn hộ"

70 kết quả được tìm thấy
743/2019/DS-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
1008/2017/DS-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Vào các ngày 08/11/2017 và ngày 13/11/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
356/2017/DS-ST - 4 năm trước Quận 4 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ ...
394/2017/DS-ST - 4 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10...
217/2020/DSST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong các ngày 20 và 23 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân...
27/2021/DS-ST - 4 tháng trước Thị xã Bến Cát - Bình Dương ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Bến...
1330/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh ...08/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ ...
316/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ...9/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
524/2019/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận...
203/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Trong ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8...
358/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8...
13/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 03 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, xét xử...
307/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 14 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, xét xử sơ...
28/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 13 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành...
361/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ...09/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 28 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận...
424/2020/DS-ST - Quận 8 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8...
147/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành...
14/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 03 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, xét xử...
329/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8...
237/2020/DS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8...