Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "làm hư hỏng"

9 kết quả được tìm thấy
66/2019/HSST - 3 năm trước Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên ... CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI SẢN Ngày 29 tháng 5 năm 2019, tại hội trường Tòa án nhân dân thị xã Phổ...
149/2019/HS-ST - 3 năm trước Thành phố Thái Bình - Thái Bình ...09/2019 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI SẢN Ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa an nhân dân thanh...
07/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phú Hoà - Phú Yên ... HỎNG TÀI SẢN ...
44/2021/HS-PT - 1 năm trước Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 44/2021/HS-PT NGÀY 06/09/2021 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG...
60/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng ...07/2020 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI SẢN ...
54/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng ...06/2020 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI SẢN ...
85/2020/HS-PT - 2 năm trước Lâm Đồng ... hoại hoặc cố ý làm hỏng tài sản; + Quyết định số 09/QĐ ngày 03/3/2017 của Công an thành...
79/2020/HS-ST - 2 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ... CỐ Ý LÀM HỎNG TÀI SẢN  Ngày 29 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Bình...