Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "lợi dụng"

80 kết quả được tìm thấy
176/2019/HSST - 1 năm trước Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hoá ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
42/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH QUẢNG NGÃI BẢN ÁN 42/2017/HSST NGÀY 17/08/2017 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
44/2017/HSST - 3 năm trước Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
317/2020/HSPT - 3 tháng trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 317/2020/HSPT NGÀY 01/07/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
41/2020/HSST - 7 tháng trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ...03/2020 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ ...
61/2019/HS-PT - 1 năm trước Bắc Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH BẢN ÁN 61/2019/HS-PT NGÀY 15/10/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
85/2018/HS-PT - 1 năm trước Bình Thuận ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BẢN ÁN 85/2018/HS-PT NGÀY 19/11/2018 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
22/2018/HS-ST - 2 năm trước Quận Kiến An - Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN KA, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BẢN ÁN 22/2018/HS-ST NGÀY 06/08/2018 VỀ TỘI LỢI...
66/2019/HS-ST - 1 năm trước Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H BẢN ÁN 66/2019/HS-ST NGÀY 18/07/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
33/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tiên Du - Bắc Ninh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH BẮC NINH BẢN ÁN 33/2019/HS-ST NGÀY 11/07/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
14/2019/HS-PT - 1 năm trước Hải Phòng ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BẢN ÁN 14/2019/HS-PT NGÀY 25/02/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC...
539/2019/HS-PT - 1 năm trước ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở...
20/2018/HS-ST - 2 năm trước Bắc Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BẢN ÁN 20/2018/HS-ST NGÀY 14/06/2018 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
369/2018/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 13 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở...
698/2019/HS-PT - 11 tháng trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 698/2019/HS-PT NGÀY 12/11/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
12/2019/HS-PT - 1 năm trước Sơn La ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BẢN ÁN 12/2019/HS-PT NGÀY 06/05/2019 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
773/2017/HS-PT - 2 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 773/2017/HS-PT NGÀY 30/10/2017 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC...
124/2018/HS-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 124/2018/HS-ST NGÀY 23/04/2018 VỀ TỘI LỢI DỤNG...
08/2017/HS-PT - 2 năm trước Quảng Ngãi ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI BẢN ÁN 08/2017/HS-PT NGÀY 23/11/2017 VỀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ...
01/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phù Yên - Sơn La ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PY, TỈNH SƠN LA BẢN ÁN 01/2018/HS-ST NGÀY 25/12/2018 VỀ TỘI LỢI DỤNG...