Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "lạm quyền trong khi "

28 kết quả được tìm thấy
12/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Mỹ Lộc - Nam Định ... QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
16/2022/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng ... TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 06 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
113/2020/HSST - 2 năm trước Huyện Phú Bình - Thái Nguyên ... LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
26/2018/HSST - 4 năm trước Huyện ý Yên - Nam Định ... QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ   ...
64/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Lý Nhân - Hà Nam
06/2020/HS-PT - 2 năm trước Nam Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 06/2020/HS-PT NGÀY 13/11/2020 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI...
71/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Trực Ninh - Nam Định ... LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
43/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định ... LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
73/2018/HS-ST - 4 năm trước Nam Định ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 73/2018/HS-ST NGÀY 21/09/2018 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI...
56/2018/HS-PT - 4 năm trước Nam Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂNTỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 56/2018/HS-PT NGÀY 08/10/2018 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG...
35/2018/HS-PT - 4 năm trước Nam Định .... Tuyên bố các bị cáo Trần Văn T và Nguyễn Bá Th phạm tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Xử...
18/2020/HS-ST - 2 năm trước Nam Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 18/2020/HS-ST NGÀY 30/12/2020 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI...
880/2018/HS-PT - 4 năm trước ... “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 282 Bộ luật hình sự năm 1999...
25/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Nam Trực - Nam Định ... LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
09/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Mỹ Lộc - Nam Định ... QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
07/2021/HS-PT - 2 năm trước Thái Nguyên ... 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. Hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” của...
41/2017/HSST - 5 năm trước Hưng Yên ..., QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 6 năm 2017. Tại...