Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "kiện hành vi hành chính "

603 kết quả được tìm thấy
213/2024/HC-PT - 4 tháng trước ... 21 tháng 11 năm 2023 về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số...
68/2024/HC-PT - 6 tháng trước ... KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Trong các ngày 17 và 24 tháng 01 năm 2024, tại...
41/2024/HC-PT - 6 tháng trước ... KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở...
400/2023/HC-PT - 7 tháng trước ... tháng 11 năm 2023 về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Do bản án...
382/2023/HC-PT - 8 tháng trước ... tháng 10 năm 2023 về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Do bản án...
07/2023/HC-PT - 8 tháng trước Đăk Lăk ... kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”. Do bản án hành chính sơ thẩm số: 07...
763/2023/HC-PT - 9 tháng trước ... “Khởi kiện hành vi hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2023/HC-ST ngày 13/6/2023 của...