Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính "

29 kết quả được tìm thấy
11/2019/HC-ST - 3 năm trước Đà Nẵng ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
83/2020/HC-PT - 2 năm trước ... việc “Khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 36/2019/HC...
53/2018/HC-PT - 4 năm trước ... KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong ngày 14 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân...
04/2020/HC-ST - 2 năm trước Đà Nẵng ... HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH   ...
96/2021/HC-PT - 1 năm trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
01/2021/HC-PT - 1 năm trước Tây Ninh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 01/2021/HC-PT NGÀY 14/04/2021 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY...
01/2020/HC-ST - 1 năm trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... KIỆN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH   ...
06/2020/HC-ST - 2 năm trước Gia Lai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BẢN ÁN 06/2020/HC-ST NGÀY 23/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY...
19/2020/HC-ST - 2 năm trước Khánh Hoà ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BẢN ÁN 19/2020/HC-ST NGÀY 04/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY...