Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính "

32 kết quả được tìm thấy
149/2021/HC-PT - 2 năm trước ..., về việc “Khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 27...
01/2021/HC-PT - 2 năm trước Tây Ninh ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BẢN ÁN 01/2021/HC-PT NGÀY 14/04/2021 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY...
96/2021/HC-PT - 2 năm trước ... CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
01/2020/HC-ST - 2 năm trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... KIỆN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH   ...
06/2020/HC-ST - 3 năm trước Gia Lai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BẢN ÁN 06/2020/HC-ST NGÀY 23/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY...
19/2020/HC-ST - 3 năm trước Khánh Hoà ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BẢN ÁN 19/2020/HC-ST NGÀY 04/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY...