Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "khiếu kiện quyết định hành chính"

698 kết quả được tìm thấy
01/2018/HCST - 2 năm trước Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ...
145/2019/HCPT - 10 tháng trước ...-12-2018 về việc “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Theo Quyết định đưa...
06/2017/HC-ST - 2 năm trước Phú Yên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN BẢN ÁN 06/2017/HC-ST NGÀY 12/07/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
01/2019/HC-PT - 9 tháng trước Trà Vinh ... 2019 về “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý hành chính nhà nước”. Do Bản án hành chính sơ...
194/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở...
123/2018/HCPT - 2 năm trước ... năm 2017, về việc: "Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai". Do...
86/2018/HCST - 1 năm trước Quảng Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM BẢN ÁN 86/2018/HCST NGÀY 29/11/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
17/2015/HC-ST - 4 năm trước Bạc Liêu ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU BẢN ÁN 17/2015/HC-ST NGÀY 09/09/2015 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
144/2017/HCPT - 2 năm trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 144/2017/HCPT NGÀY 08/09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT...
14/2017/HCST - 2 năm trước Nghệ An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BẢN ÁN 14/2017/HCST NGÀY 22/11/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
105/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở...
1079/2018/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
28/2017/HC-ST - 2 năm trước Đăk Lăk ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 28/2017/HC-ST NGÀY 22/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
27/2014/HC-GĐT - 5 năm trước ...09/2014 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ HỦY KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Ngày 24 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở...
349/2017/HC-PT - 8 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI  Ngày 24 tháng 11 năm...
184/2017/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại...