Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "khiếu kiện quyết định hành chính"

1110 kết quả được tìm thấy
15/2017/HC-PT - 3 năm trước Đăk Lăk ...: “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HCST...
110/2020/HC-PT - 9 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 14 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở...
456/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa...
16/2018/HC-ST - 2 năm trước Lâm Đồng ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG BẢN ÁN 16/2018/HC-ST NGÀY 16/07/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
387/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa...
25/2016/HC-ST - 4 năm trước Bình Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH B BẢN ÁN 25/2016/HC-ST NGÀY 25/11/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...
237/2018/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án...
28/2018/HC-ST - 2 năm trước Bắc Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BẢN ÁN 28/2018/HC-ST NGÀY 13/12/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
01/2017/HC-ST - 3 năm trước Huyện Kim Động - Hưng Yên ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
304/2017/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH Ngày 18 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Toà án...
622/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Trong ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở...
54/2019/HC-ST - 1 năm trước Bến Tre ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BẢN ÁN 54/2019/HC-ST NGÀY 15/11/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
205/2017/HC-PT - 3 năm trước ... 04 năm 2017 về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong áp giá bồi thường”. Do Bản án hành chính...
13/2019/HC-ST - 1 năm trước Đăk Nông ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG BẢN ÁN 13/2019/HC-ST NGÀY 09/10/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
112/2020/HC-PT - 9 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Trong ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở...
08/2018/HC-ST - 2 năm trước Đăk Nông ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG BẢN ÁN 08/2018/HC-ST NGÀY 30/05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
342/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Toà án...
523/2018/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà...
41/2019/HC-ST - 1 năm trước Hoà Bình ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH H BẢN ÁN 41/2019/HC-ST NGÀY 04/09/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH...