Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "khi thi hành công vụ"

90 kết quả được tìm thấy
507/2022/HS-PT - 1 năm trước ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh B, Tòa án nhân...
33/2022/HS-ST - 1 năm trước Quận 6 - Hồ Chí Minh ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 08 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án...
16/2021/HS-ST - 2 năm trước Ninh Bình ..., QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh...
53/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Giao Thủy - Nam Định ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
225/2021/HS-PT - 2 năm trước ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, Tòa...
45/2021/HS-PT - 2 năm trước Tiền Giang ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Trong các ngày 20 và 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân...
15/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá ... CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG ...
31/2021/HS-PT - 2 năm trước ... VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 26 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
07/2021/HS-PT - 2 năm trước Thái Nguyên ... KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử...
18/2020/HS-ST - 2 năm trước Nam Định ... THI HÀNH CÔNG VỤ ...
90/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Ứng Hòa - Hà Nội ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 18/12/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
71/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Trực Ninh - Nam Định ... LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...
100/2020/HS-PT - 2 năm trước Hải Phòng ... CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân...
96/2020/HS-ST - 3 năm trước Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang ... CHẾT NGƯỜI TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...