Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "kỷ luật buộc thôi việc"

35 kết quả được tìm thấy
09/2018/LĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... CHẤP KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC ...
651/2019/HC-PT - 10 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC CÔNG CHỨC Ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án...
52/2018/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ngày 14 tháng 3 năm 2018 tại...
01/2019/HC-ST - 8 tháng trước Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI   ...
01/2020/HC-PT - 4 tháng trước Tây Ninh ... HÀNH CHÍNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ngày 06 tháng 3 năm 2020 tại...
03/2015/LĐPT - 4 năm trước
01/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh ...01/2017.  Điều 125 BLLĐ 2012 không quy định hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Do đó, Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm...
01/2015/LĐPT - 5 năm trước Quảng Bình ... của ông không còn tồn tại để Giám đốc ra quyết định kỷ luậtBuộc thôi việc”. Những khuyết...
36/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Cái Nước - Cà Mau
11/2018/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Hà Giang - Hà Giang