Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "hủy quyết định cá biệt "

913 kết quả được tìm thấy
100/2024/DS-PT - 3 tháng trước ... việc “Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; về thừa kế tài sản và hủy quyết định biệt”. Do Bản án...
89/2024/DS-PT - 3 tháng trước ... nguyên và Môi trường tỉnh Q không đồng ý với yêu cầu hủy quyết định biệt thuộc vụ án. - Ủy ban...
84/2024/DS-PT - 3 tháng trước ... điểm của nguyên đơn về yêu cầu hủy quyết định biệt. - Các ông, bà: Đoàn Thị T3, Phạm Hữu T4...
80/2024/DS-PT - 3 tháng trước ... KẾ TÀI SẢN, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH BIỆT Ngày 29 tháng 3 năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại...
74/2024/DS-PT - 3 tháng trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH BIỆT Ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Trụ sở...
65/2024/DS-PT - 4 tháng trước ... đúng pháp luật nên không đồng ý với yêu cầu hủy quyết định biệt của nguyên đơn. - Ông Lê Duy M...
29/2024/DS-PT - 5 tháng trước Bình Định ... sử dụng đất, yêu cầu hủy quyết định biệt của cơ quan, tổ chức”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số...
32/2024/DS-PT - 6 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH BIỆT Ngày 24 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở...
18/2024/DS-PT - 6 tháng trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH BIỆT Ngày 24 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
06/2024/DS-PT - 6 tháng trước Quảng Nam ... THỪA KẾ VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH BIỆT Ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng...
331/2023/DS-PT - 7 tháng trước ... SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỦY QUYẾT ĐỊNH BIỆT Ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
835/2023/DS-PT - 7 tháng trước ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH BIỆT Ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở...