Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "hợp đồng giao khoán"

231 kết quả được tìm thấy
03/2020/DS-ST - 8 tháng trước Thành phố Lào Cai - Lào Cai ... HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN VIỆC Ngày 05/6/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố L xét xử sơ thẩm...
30/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN  ...
08/2019/KDTM-ST - 1 năm trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN XÂY DỰNG ...
51/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT RỪNG ...
27/2020/DS-PT - 1 năm trước Cà Mau ... việc “Tranh chấp hợp đồng giao khoán đất rừng”. Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 51/2019/DS-ST ngày 25...
11/2020/KDTM-PT - 8 tháng trước Hải Phòng ... về tranh chấp hợp đồng giao khoán xây dựng. Do Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 08...
01/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Kim Thành - Hải Dương ... HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT CÔNG ĐIỀN ...
28/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
12/2020/DS-PT - 9 tháng trước Quảng Ngãi ...: Ngày 01 tháng 11 năm 2016, Công ty X, nay là Công ty X (viết tắt là Công ty X) ký hợp đồng giao khoán...
53/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện U Minh - Cà Mau ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ...
339/2019/DS-PT - 1 năm trước Cà Mau ... DỤNG ĐẤT THEO HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày 26 tháng 11 và 26 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
263/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN ...
69/2020/DS-PT - 7 tháng trước Cần Thơ ... chấp hợp đồng giao khoán đất và đòi lại tài sản”. Do bản án dân sự sơ thẩm số 263/2019/DS-ST ngày...
22/2018/DS-PT - 3 năm trước Đăk Lăk ... tháng 11 năm 2017, về việc kiện vi phạm nghĩa vụ trả nợ hợp đồng giao khoán tài sản. Do bản án dân...
64/2017/DSST - 3 năm trước Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ...
91/2019/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Tuyên Quang - Tuyên Quang ...10/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT Trong các ngày...
70/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang ... HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ...
95/2018/DS-PT - 2 năm trước Tây Ninh ...-3-2018 về việc tranh chấp hủy hợp đồng giao khoán quyền sử dụng đất và đòi lại tài sản. Do bản án dân...