Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "hành chính"

1791 kết quả được tìm thấy
01/2017/HC-ST - 3 năm trước Huyện Krông Nô - Đăk Nông ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Trong các ngày 16-17/02/2017, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện K mở...
01/2018/HCPT - 2 năm trước Bắc Giang ... HÀNH CHÍNH Trong ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc...
353/2019/HCPT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 13/6/2019, tại trụ sở; Tòa án nhân dân cao tại Thành phố Hồ...
13/2015/HCPT - 5 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 07 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử...
06/2012/HC-GĐT - 8 năm trước ... CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ  ... Ngày...
49/2018/HC-PT - 2 năm trước ... HÀNH CHÍNH Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng...
418/2018/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 3 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần...
331/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...
318/2017/HC-PT - 3 năm trước ... ĐỊNH HÀNH CHÍNH  Ngày 08 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên...
01/2018/HC-ST - 3 năm trước Hải Dương ... HÀNH CHÍNH Ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, xét xử sơ thẩm...
194/2020/HC-PT - 7 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại...