Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "hành chính quản lý nhà nước"

34 kết quả được tìm thấy
07/2018/HC-ST - 1 năm trước Huyện Hóc Môn - Hồ Chí Minh ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THUẾ ...
388/2019/HC-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THUẾ Vào ngày 17/4/2019 và ngày 08...
175/2019/HC-PT - 9 tháng trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại trụ...
64/2018/HC-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
166/2018/HC-PT - 2 năm trước ...05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 23...
02/2016/HC-ST - 3 năm trước Thị Xã An Khê - Gia Lai ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI VIỆC THU HỒI GCNQSDĐ   ...