Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "giao khoán"

780 kết quả được tìm thấy
75/2018/DS-ST - 3 năm trước Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau ... CHẤP HỢP ĐỒNG CẦM CỐ ĐẤT GIAO KHOÁN ...
01/2019/DS-ST - 3 năm trước Huyện Kim Thành - Hải Dương ... HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT CÔNG ĐIỀN ...
40/2019/DS-PT - 2 năm trước Hải Dương ... GIAO KHOÁN ĐẤT CÔNG ĐIỀN Ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét...
81/2019/DS-PT - 3 năm trước Cà Mau ... CỐ ĐẤT GIAO KHOÁN Ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc...
58/2018/DS-ST - 3 năm trước Quận 1 - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG ...
12/2020/DS-PT - 1 năm trước Quảng Ngãi ... GIAO KHOÁN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 02 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi...
144/2019/DS-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG Vào ngày 26 tháng 02 và ngày 01 tháng 3 năm 2019, tại trụ...
28/2019/DS-ST - 2 năm trước Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
339/2019/DS-PT - 2 năm trước Cà Mau ... DỤNG ĐẤT THEO HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày 26 tháng 11 và 26 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
263/2019/DS-ST - 2 năm trước Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ ... CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN ...
07/2018/KDTM-PT - 3 năm trước Lâm Đồng ... KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIAO KHOÁN, XÂY LẮP Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh...
114/2018/DS-PT - 3 năm trước Bình Phước ... CHUNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NHẬN GIAO KHOÁN Trong ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
14/2017/KDTM-ST - 4 năm trước Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIAO KHOÁN, XÂY LẮP ...
12/2018/DS-ST - 3 năm trước - Bình Phước ... TÀI SẢN CHUNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NHẬN GIAO KHOÁN ...
69/2020/DS-PT - 1 năm trước Cần Thơ ... ĐỒNG GIAO KHOÁN ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN Vào ngày 03 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
54/2018/DS-PT - 4 năm trước Cà Mau ... HỢP ĐỒNG VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT GIAO KHOÁN Ngày 20 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà...
75/2017/DS-ST - 4 năm trước Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau ... CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT GIAO KHOÁN ...
22/2018/DS-PT - 4 năm trước Đăk Lăk ... tháng 11 năm 2017, về việc kiện vi phạm nghĩa vụ trả nợ hợp đồng giao khoán tài sản. Do bản án dân...
147/2020/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam ... YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại...