Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "giao cấu với trẻ em"

129 kết quả được tìm thấy
89/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng
68/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại Phòng xử án - Toà án nhân dân thành phố...
44/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cái Bè - Tiền Giang ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 29 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền...
57/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Sơn La - Sơn La ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BẢN ÁN 57/2018/HS-ST NGÀY 20/03/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM...
15/2018/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu...
08/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Phú - An Giang
57/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Định Quán - Đồng Nai ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 26 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh...
39/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Sơn La - Sơn La ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Trong ngày 16/01/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La...
41/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... VỚI TRẺ EM ...
100/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu ...07/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 03 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành...
06/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Quản Bạ - Hà Giang ... “ Giao cấu với trẻ em ” theo các Điểm a, d Khoản 2 Điều 115 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại phiên...
10/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành A - Hậu Giang ...04/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Trong ngày 10 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu...
 03/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế ...02/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM  Ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh...
01/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 17 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lai Vung...
44/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc...
10/2018/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM  Trong ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy...
12/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Tây Ninh ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét...
83/2017/HS-PT - 3 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu
09/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên...
26/2018/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Sông Cầu - Phú Yên ... tội “Giao cấu với trẻ em”, nên chuyển cơ quan điều tra xác minh xử lý theo pháp luật. Tại Kết...