Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "giao cấu "

230 kết quả được tìm thấy
12/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Tây Ninh ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét...
83/2017/HS-PT - 3 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu
13/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh...
09/2018/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên...
26/2018/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
74/2018/HS-PT - 1 năm trước Bình Phước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BẢN ÁN 74/2018/HS-PT NGÀY 19/11/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ...
14/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc...
13/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện Ngã Năm - Sóc Trăng ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc...
14/2018/HS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BẢN ÁN 14/2018/HS-PT NGÀY 09/04/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI...
71/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Tây Ninh ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành...
17/2017/HS-ST - 3 năm trước Huyện Thủ Thừa - Long An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH LONG AN BẢN ÁN 17/2017/HS-ST NGÀY 18/09/2017 VỀ TỘI GIAO CẤU...
31/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh...
158/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu ...12/2017 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành...
42/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu ...04/2018 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM  Ngày 26/4/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền...
97/2019/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C2, TỈNH TIỀN GIANG BẢN ÁN 97/2019/HS-ST NGÀY 14/10/2019 VỀ TỘI GIAO...
23/2020/HS-PT - 7 tháng trước Tiền Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG BẢN ÁN 23/2020/HS-PT NGÀY 25/02/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ...
62/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân...
59/2017/HS-ST - 2 năm trước Huyện Hải Hậu - Nam Định
49/2019/HSST - 11 tháng trước Huyện An Lão - Hải Phòng ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
13/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... GIAO CẤU VỚI TRẺ EM VÀ TRỘM CẮP TÀI SẢN Ngày 26 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...