Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "gây rối trật tự công cộng"

251 kết quả được tìm thấy
17/2018/HS-PT - 2 năm trước ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc...
32/2017/HS-ST - 2 năm trước Bình Định ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
45/2019/HS-ST - 1 năm trước Điện Biên ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 08 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét...
568/2019/HS-PT - 10 tháng trước Hồ Chí Minh ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 26 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
235/2018/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
637/2017/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ GIẾT NGƯỜI Ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân...
07/2018/HS-ST - 2 năm trước Hải Dương ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải...
70/2017/HS-ST - 2 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
53/2018/HS-ST - 1 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
67/2017/HS-ST - 2 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
552/2017/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Tòa án nhân dân cấp cao...
104/2018/HS-PT - 2 năm trước ... NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
745/2019/HS-PT - 10 tháng trước Hà Nội ... phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51...
28/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hoá ... HỦY HOẠI TÀI SẢN VÀ  GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại hội trường TAND...
75/2020/HSST - 2 tháng trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ HỦY HOẠI TÀI SẢN Ngày 22 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
67/2017/HSPT - 3 năm trước Lâm Đồng ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
70/2017/HSPT - 2 năm trước Bạc Liêu ... ĐKPTGTĐB VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
27/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Hòa Bình - Bạc Liêu ... QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
83/2018/HSST - 1 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... THƯƠNG TÍCH VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
14/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Đam Rông - Lâm Đồng ... Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG  ...