Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "gây rối trật tự công cộng "

275 kết quả được tìm thấy
45/2019/HS-ST - 1 năm trước Điện Biên ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 08 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét...
104/2018/HS-PT - 2 năm trước ... NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
70/2017/HS-ST - 3 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
96/2018/HS-PT - 2 năm trước ... NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
32/2017/HS-ST - 3 năm trước Bình Định ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
87/2018/HS-PT - 2 năm trước ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai...
53/2018/HS-ST - 2 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
319/2018/HS-PT - 1 năm trước ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia...
01/2019/HS-ST - 1 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG   ...
491/2017/HS-PT - 3 năm trước ... GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Trong ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại Tòa án nhân dân cấp cao...
637/2017/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ GIẾT NGƯỜI Ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân...
235/2018/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
67/2017/HS-ST - 3 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
745/2019/HS-PT - 1 năm trước Hà Nội ... phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51...
28/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hoá ... HỦY HOẠI TÀI SẢN VÀ  GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại hội trường TAND...
75/2020/HSST - 6 tháng trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ HỦY HOẠI TÀI SẢN Ngày 22 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
27/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Hòa Bình - Bạc Liêu ... QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
70/2017/HSPT - 3 năm trước Bạc Liêu ... ĐKPTGTĐB VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
83/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... THƯƠNG TÍCH VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...