Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "gây rối trật tự "

297 kết quả được tìm thấy
141/2019/HS-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ PHIÊN TÒA ...
29/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh ... Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Trong ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Toà án...
43/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Duy Tiên - Hà Nam ... HỎNG TÀI SẢN VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
316/2019/HS-PT - 1 năm trước ... NGƯỜI, CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 28 tháng 10 năm 2019 tại Trụ sở...
14/2003/HĐTP-HS - 17 năm trước ... CÙNG ĐỒNG BỌN PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Tại phiên toà ngày 28-07-2003 xét xử...
46/2020/HS-PT - 9 tháng trước ... TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH, GIẾT NGƯỜI VÀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 19 tháng 02 năm 2020...
06/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng ... THƯƠNG TÍCH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ HỦY HOẠI TÀI SẢN Ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Tòa...
19/2003/HĐTP-HS - 17 năm trước ... ĐỒNG BỌN PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Tại phiên toà ngày 26-08-2003 xét xử...
79/2020/HSST - 5 tháng trước Thanh Hoá ... LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN VÀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở tòa án...
67/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Ứng Hòa - Hà Nội ... HOẠI TÀI SẢN, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP VẬT LIỆU NỔ Ngày 21 tháng 11 năm...
360/2019/HS-PT - 1 năm trước ... DO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG VÀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 13 tháng 11...
04/2018/HSST - 2 năm trước Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ... TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY, CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 11...