Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "gây rối trật tự "

287 kết quả được tìm thấy
40/2018/HS-GĐT - 2 năm trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao mở...
 31/2017/HSST - 3 năm trước Lâm Đồng .... Ngoài các bị can đã bị khởi tố về tội giết người và gây rối trật tự công cộng vào sáng ngày 05...
135/2019/HS-PT - 1 năm trước ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh G...
319/2018/HS-PT - 1 năm trước ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia...
410/2017/HS-PT - 3 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 07 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
09/2018/HS-ST - 2 năm trước Hải Phòng ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải...
53/2018/HS-ST - 2 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
491/2017/HS-PT - 3 năm trước ... GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Trong ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại Tòa án nhân dân cấp cao...
552/2017/HS-PT - 3 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Tòa án nhân dân cấp cao...
07/2018/HS-ST - 2 năm trước Hải Dương ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải...
637/2017/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ GIẾT NGƯỜI Ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân...
17/2018/HS-PT - 2 năm trước ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc...
568/2019/HS-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 26 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
45/2019/HS-ST - 1 năm trước Điện Biên ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 08 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét...
104/2018/HS-PT - 2 năm trước ... NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
01/2019/HS-ST - 1 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG   ...
32/2017/HS-ST - 3 năm trước Bình Định ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
96/2018/HS-PT - 2 năm trước ... NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
87/2018/HS-PT - 2 năm trước ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai...
67/2017/HS-ST - 3 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...