Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "dưới 16 tuổi "

198 kết quả được tìm thấy
20/2020/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 11 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
27/2020/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Nho Quan - Ninh Bình ... NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N...
117a/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Việt Yên - Bắc Giang ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân...
124/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án...
42/2020/HS-ST - 2 tháng trước Huyện Yên Mô - Ninh Bình ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 15 tháng 09 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
41/2020/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
10/2020/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Phòng xử án của...
15/2020/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Châu Thành - Trà Vinh ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
01/2020/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Đồng Xuân - Phú Yên ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2020...
78/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Mường La - Sơn La ... DỤC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
11/2020/HS-ST - 7 tháng trước Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu ...04/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Tòa án...
58/2019/HS-PT - 1 năm trước Hải Phòng ... NGƯỜI KHÁC TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
20/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đa Krông - Quảng Trị ... GIAO CẤU ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường...
25/2018/HS-ST - 2 năm trước Tây Ninh ... NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI, CƯỚP TÀI SẢN, TRỘM CẮP TÀI SẢN Ngày 25 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân...
50/2019/HSST - 1 năm trước Thành phố Long Xuyên - An Giang ... GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 10...
493/2018/HS-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI ...
287/2019/HS-PT - 1 năm trước ... HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 20...