Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "cho nhà nước"

1488 kết quả được tìm thấy
19/2018/DS-ST - 4 năm trước Huyện Quế Sơn - Quảng Nam ... CHẤP YÊU CẦU TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC Trong ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Toà án...
50/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên ... cho Nhà nước. Bị cáo Sùng Pó T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhất trí với nội dung...
36/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên
59/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên
56/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên
69/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên
45/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên
57/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên
51/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên
26/2017/DS-ST - 5 năm trước Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
46/2017/HSST - 5 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên ... cho Nhà nước với số tiền là 89.650.000 đồng. Miễn toàn bộ án phí cho bị cáo.   Tại phiên tòa...
33/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên ... rừng cho Nhà nước. NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu...
35/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Vân Hồ - Sơn La ... thiệt hại cho nhà nước 85.293.000 đồng. Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 47 Bộ luật...
58/2018/HSST - 4 năm trước Huyện Sông Mã - Sơn La
66/2019/HS-ST - 3 năm trước Huyện Nậm Bồ - Điện Biên ... 2015 buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho Nhà nước số tiền 120.412.880 đồng. Áp dụng khoản 2 Điều...