Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "chi phí đào tạo "

10 kết quả được tìm thấy
32/2018/DS-ST - 2 năm trước Đà Nẵng ... CHI PHÍ ĐÀO TẠO Ngày 06 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ...
21/2019/DS-ST - 1 năm trước Đà Nẵng ... HOÀN CHI PHÍ ĐÀO TẠO  Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét...
09/2019/DS-ST - 1 năm trước Đà Nẵng ... HOÀN CHI PHÍ ĐÀO TẠO Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử...
03/2019/LĐPT - 1 năm trước Hà Nội ... BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO Trong ngày 27,28 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành...
01/2018/LĐ-ST - 1 năm trước Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội ... YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO ...
11/2017/LĐ-ST - 3 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TRANH CHẤP TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ ...
23/2017/LĐ-PT - 2 năm trước Đồng Nai ... VIỆC VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ Trong các ngày 26 và 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở, Tòa án nhân dân...
09/2017/LĐ-ST - 3 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TRANH CHẤP CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRONG HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ ...
21/2017/LĐ-PT - 3 năm trước Đồng Nai ... về “tranh chấp chi phí đào tạo trong hợp đồng đào tạo nghề”. Do bản án lao động sơ thẩm số 09...