Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "của công dân"

16 kết quả được tìm thấy
219/2022/HSST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định ... GIẬT TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN Ngày 20 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N tỉnh...
04/2022/HSST - 2 năm trước Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang ... TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà...
144/2021/HS-PT - 2 năm trước Lâm Đồng ... Ở CỦA CÔNG DÂN Ngày 17 và ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng...
124/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng ... TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN ...
39/2021/HS-ST - 3 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ... TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN Ngày 09 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân...
313/2020/HS-PT - 4 năm trước Hồ Chí Minh ... CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN Trong ngày 29/6/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử...
36/2019/HS-ST - 4 năm trước Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ ... TRỘM CẮP TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN Ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh...
16/2018/HSST - 6 năm trước Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên ... LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN Trong ngày 16/3/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
46/2018/HS-PT - 6 năm trước Hồ Chí Minh ... CHỔ Ở CỦA CÔNG DÂN ...
168/2017/HSST - 6 năm trước Quận 7 - Hồ Chí Minh ... XÂM PHẠM CHỔ Ở CỦA CÔNG DÂN ...
74/2017/HSST - 6 năm trước Thành phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận ...09/2017 VỀ TỘI XÂM PHẠM CHỔ Ở CỦA CÔNG DÂN Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường UBND phường Thanh...