Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "công trình khác"

199 kết quả được tìm thấy
34/2019/DS-ST - 1 năm trước Hà Nội ... trị là: 100m2 x 2.509.000d/m2 x 35% = 87.815.000đ. Ngoài ra trên đất còn có các công trình khác...
02/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
05/2019/DS-PT - 1 năm trước Hà Tĩnh
192/2020/DS-PT - 2 tháng trước ... trình khác như: Hàng rào, giếng nước là của tôi, không có tài sản gì của ông N. Từ năm 2000 đến nay...