Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "bộ luật hình sự"

552 kết quả được tìm thấy
193/2022/HS-PT - 2 năm trước Đồng Nai ... điểm d, đ khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 3. Quyết định của...