Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "bồi thường thu hồi đất"

10 kết quả được tìm thấy
06/2015/HCST - 6 năm trước Lào Cai ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BẢN ÁN 06/2015/HCST NGÀY 28/09/2015 VỀ BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT ...
51/2017/HC-PT - 4 năm trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 51/2017/HC-PT NGÀY 10/03/2017 VỀ BỒI THƯỜNG THU HỒI...
10/2018/HC-PT - 3 năm trước ... THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử...
169/2019/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 24/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
170/2019/HC-PT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 24 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án...
20/2020/DS-PT - 11 tháng trước ... DI SẢN THỪA KẾ LÀ NHÀ, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT Ngày 16 tháng 11 năm 2020...