Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "Uỷ ban nhân dân huyện C"

899 kết quả được tìm thấy
110/2018/DS-PT - 3 năm trước Đồng Nai ... DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN C Ngày 12 tháng 6 năm 2018...
án 10/2017/DS-ST - 5 năm trước Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN C ...
181/2019/DS-PT - 2 năm trước Hậu Giang ... C, tỉnh Hậu Giang. (Có mặt) 2. Bị đơn: Ủy ban nhân dân huyện C Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện...
45/2018/HC-PT - 4 năm trước ... Ủy ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện của...
01/2017/HC-ST - 4 năm trước Trà Vinh ...). 2. Người bị kiện: 2.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh. Người đại diện...
14/2018/HC-PT - 4 năm trước ...10/2016) – Có mặt. * Người bị kiện: 1/ Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Long An – Có đơn xin xét xử vắng...
200/2021/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ..., xã P, huyện C, Thành phố H. 2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C Địa chỉ: đường B...
52/2019/DS-ST - 2 năm trước Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang
191/2020/DS-ST - 1 năm trước Huyện Chợ Mới - An Giang ... chỉ: số B, tổ B, ấp K, xã K, huyện C, tỉnh An Giang; vắng mặt. - Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh An...
12/2016/HC-PT - 5 năm trước Tiền Giang ... Ủy ban nhân dân huyện C; Địa chỉ: ấp C, thị trấn H, huyện C, tỉnh Tiền Giang. * Người có quyền...
252/2020/HC-PT - 1 năm trước ... Ủy ban nhân dân tỉnh B(có đơn xin vắng mặt); 2/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Bến Tre...
11/2021/HC-ST - 1 năm trước Đồng Nai .... Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện C. Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Lê Văn...