Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "Tội giết người "

621 kết quả được tìm thấy
59/2024/HS-ST - 4 tháng trước Hải Phòng ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BẢN ÁN 59/2024/HS-ST NGÀY 22/03/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
216/2024/HS-PT - 4 tháng trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 216/2024/HS-PT NGÀY 18/03/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
20/2024/HS-ST - 4 tháng trước Đăk Lăk ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 20/2024/HS-ST NGÀY 11/03/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI, CƯỚP TÀI...
53/2024/HS-PT - 5 tháng trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 53/2024/HS-PT NGÀY 23/02/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
97/2024/HS-PT - 5 tháng trước ... Trần Tường L4, Lê Tứ P2 và Nguyễn Trường C phạm tộiGiết người”. 2. Điều luật áp dụng và quyết...
92/2024/HS-PT - 5 tháng trước ... P1, Rah L, Như, Nguyễn Hoàng Thái H7, Nguyễn Bá T1 về tội giết người. Ngày 12/04/2022 và 13...
23/2024/HS-PT - 5 tháng trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 23/2024/HS-PT NGÀY 29/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
61/2024/HS-PT - 6 tháng trước ... Minh P, Hồ Văn D1, Nguyễn Văn T và Phan Văn Đ1 phạm tộiGiết người”. - Áp dụng: điểm n khoản 1...
40/2024/HS-PT - 6 tháng trước ... Lê Tấn M phạm tộiGiết người”. 1. Áp dụng điểm b, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản...
29/2024/HS-PT - 6 tháng trước ... Điều 55 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T: Tử hình, về tộiGiết người”; 04 năm tù...
70/2024/HS-PT - 6 tháng trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 70/2024/HS-PT NGÀY 17/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
24/2024/HS-PT - 6 tháng trước ... Nguyễn Kim L phạm tội: “giết người”. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 123; các điểm b, s khoản 1...
04/2024/HS-ST - 6 tháng trước Đồng Nai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BẢN ÁN 04/2024/HS-ST NGÀY 16/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
03/2024/HS-ST - 6 tháng trước Hà Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BẢN ÁN 03/2024/HS-ST NGÀY 15/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
02/2024/HS-ST - 6 tháng trước Hà Giang ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BẢN ÁN 02/2024/HS-ST NGÀY 12/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
31/2024/HS-PT - 6 tháng trước ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 31/2024/HS-PT NGÀY 12/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
36/2024/HS-PT - 6 tháng trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 36/2024/HS-PT NGÀY 12/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI...
02/2024/HS-ST - 6 tháng trước Đăk Lăk ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 02/2024/HS-ST NGÀY 10/01/2024 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI Ngày...