Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "Hủy hoại rừng phòng hộ rừng đặc dụng"

8 kết quả được tìm thấy
60/2017/HSST - 4 năm trước Huyện Đắk Glong - Đăk Nông ... mười lăm năm: ... b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; [3]. Về tính chất, mức độ...
44/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Tây Sơn - Bình Định ... phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) … b) Huỷ hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”. [2...
106/2018/HSST - 4 năm trước Thành phố Sơn La - Sơn La ... rừng phòng hộ, rừng đặc dụng” Hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện vào ngày tháng 11 năm 2017...
34/2018/HSST - 3 năm trước Thành phố Bắc Kạn - Bắc Kạn ... bảy năm đến mười lăm năm: …; b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”. Tại phiên tòa...
19/2018/HS-ST - 3 năm trước Huyện Bình Gia - Lạng Sơn
05/2018/HS-ST - 4 năm trước Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
09/2017/HS-ST - 4 năm trước Huyện Quang Bình - Hà Giang ... hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. a)… b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng...